نمایش 1–8 از 14 نتیجه

نمایش 9 24 36

ساسبندر مشکی

250,000 تومان
اسپندر یا بند شلوار مردانه، یکی از باسابقه‌ترین و خاص‌ترین اکسسوری‌های مردان است. برای برخی از افراد، ساسبندرها به عنوان

ساسبندر

250,000 تومان
اسپندر یا بند شلوار مردانه، یکی از باسابقه‌ترین و خاص‌ترین اکسسوری‌های مردان است. برای برخی از افراد، ساسبندرها به عنوان جذاب‌ترین اکسسوری‌هایی شناخته می‌شوند که می‌توانند برای آقایان متعلق به هر سلیقه‌ای باشند. ساسپندر در واقع بندی است که به شلوار مردانه متصل می‌شود و این اتصال با استفاده از گیره‌ها انجام می‌شود. کاربرد اصلی و ابتدایی ساسپندر، ثابت نگه داشتن شلوار در موقعیت مطلوب و یا به شکلی شیک و زیبا نگه داشتن آن است. با اینکه این اکسسوری همچنان به عنوان یک عنصر خاص شناخته می‌شود، باید توجه داشته باشیم که استفاده از ساسبندر مردانه نه تنها به شما اجازه می‌دهد شیک و منحصر به فرد باشید بلکه همچنین بسیار راحت‌تر از استفاده از کمربند است، به ویژه برای آقایانی که در ناحیه شکم اضافه وزن دارند. توصیه مهم: در هیچ شرایطی از بند شلوار مردانه و کمربند به صورت همزمان استفاده نکنید.

ساسپندر برند دوک

280,000 تومان
ساسپندر یا بند شلوار مردانه، یکی از باسابقه‌ترین و خاص‌ترین اکسسوری‌های مردان است. برای برخی از افراد، ساسبندرها به عنوان جذاب‌ترین اکسسوری‌هایی شناخته می‌شوند که می‌توانند برای آقایان متعلق به هر سلیقه‌ای باشند. ساسپندر در واقع بندی است که به شلوار مردانه متصل می‌شود و این اتصال با استفاده از گیره‌ها انجام می‌شود. کاربرد اصلی و ابتدایی ساسپندر، ثابت نگه داشتن شلوار در موقعیت مطلوب و یا به شکلی شیک و زیبا نگه داشتن آن است. با اینکه این اکسسوری همچنان به عنوان یک عنصر خاص شناخته می‌شود، باید توجه داشته باشیم که استفاده از ساسبندر مردانه نه تنها به شما اجازه می‌دهد شیک و منحصر به فرد باشید بلکه همچنین بسیار راحت‌تر از استفاده از کمربند است، به ویژه برای آقایانی که در ناحیه شکم اضافه وزن دارند. توصیه مهم: در هیچ شرایطی از بند شلوار مردانه و کمربند به صورت همزمان استفاده نکنید.

ساسپندر برند دوک

280,000 تومان
ساسپندر یا بند شلوار مردانه، یکی از باسابقه‌ترین و خاص‌ترین اکسسوری‌های مردان است. برای برخی از افراد، ساسبندرها به عنوان جذاب‌ترین اکسسوری‌هایی شناخته می‌شوند که می‌توانند برای آقایان متعلق به هر سلیقه‌ای باشند. ساسپندر در واقع بندی است که به شلوار مردانه متصل می‌شود و این اتصال با استفاده از گیره‌ها انجام می‌شود. کاربرد اصلی و ابتدایی ساسپندر، ثابت نگه داشتن شلوار در موقعیت مطلوب و یا به شکلی شیک و زیبا نگه داشتن آن است. با اینکه این اکسسوری همچنان به عنوان یک عنصر خاص شناخته می‌شود، باید توجه داشته باشیم که استفاده از ساسبندر مردانه نه تنها به شما اجازه می‌دهد شیک و منحصر به فرد باشید بلکه همچنین بسیار راحت‌تر از استفاده از کمربند است، به ویژه برای آقایانی که در ناحیه شکم اضافه وزن دارند. توصیه مهم: در هیچ شرایطی از بند شلوار مردانه و کمربند به صورت همزمان استفاده نکنید.

ساسپندر برند دوک

280,000 تومان
ساسپندر یا بند شلوار مردانه، یکی از باسابقه‌ترین و خاص‌ترین اکسسوری‌های مردان است. برای برخی از افراد، ساسبندرها به عنوان جذاب‌ترین اکسسوری‌هایی شناخته می‌شوند که می‌توانند برای آقایان متعلق به هر سلیقه‌ای باشند. ساسپندر در واقع بندی است که به شلوار مردانه متصل می‌شود و این اتصال با استفاده از گیره‌ها انجام می‌شود. کاربرد اصلی و ابتدایی ساسپندر، ثابت نگه داشتن شلوار در موقعیت مطلوب و یا به شکلی شیک و زیبا نگه داشتن آن است. با اینکه این اکسسوری همچنان به عنوان یک عنصر خاص شناخته می‌شود، باید توجه داشته باشیم که استفاده از ساسبندر مردانه نه تنها به شما اجازه می‌دهد شیک و منحصر به فرد باشید بلکه همچنین بسیار راحت‌تر از استفاده از کمربند است، به ویژه برای آقایانی که در ناحیه شکم اضافه وزن دارند. توصیه مهم: در هیچ شرایطی از بند شلوار مردانه و کمربند به صورت همزمان استفاده نکنید.

ساسپندر برند ادی

280,000 تومان
ساسپندر یا بند شلوار مردانه، یکی از باسابقه‌ترین و خاص‌ترین اکسسوری‌های مردان است. برای برخی از افراد، ساسبندرها به عنوان جذاب‌ترین اکسسوری‌هایی شناخته می‌شوند که می‌توانند برای آقایان متعلق به هر سلیقه‌ای باشند. ساسپندر در واقع بندی است که به شلوار مردانه متصل می‌شود و این اتصال با استفاده از گیره‌ها انجام می‌شود. کاربرد اصلی و ابتدایی ساسپندر، ثابت نگه داشتن شلوار در موقعیت مطلوب و یا به شکلی شیک و زیبا نگه داشتن آن است. با اینکه این اکسسوری همچنان به عنوان یک عنصر خاص شناخته می‌شود، باید توجه داشته باشیم که استفاده از ساسبندر مردانه نه تنها به شما اجازه می‌دهد شیک و منحصر به فرد باشید بلکه همچنین بسیار راحت‌تر از استفاده از کمربند است، به ویژه برای آقایانی که در ناحیه شکم اضافه وزن دارند. توصیه مهم: در هیچ شرایطی از بند شلوار مردانه و کمربند به صورت همزمان استفاده نکنید.

ساسپندربرند ادی

280,000 تومان
ساسپندر یا بند شلوار مردانه، یکی از باسابقه‌ترین و خاص‌ترین اکسسوری‌های مردان است. برای برخی از افراد، ساسبندرها به عنوان جذاب‌ترین اکسسوری‌هایی شناخته می‌شوند که می‌توانند برای آقایان متعلق به هر سلیقه‌ای باشند. ساسپندر در واقع بندی است که به شلوار مردانه متصل می‌شود و این اتصال با استفاده از گیره‌ها انجام می‌شود. کاربرد اصلی و ابتدایی ساسپندر، ثابت نگه داشتن شلوار در موقعیت مطلوب و یا به شکلی شیک و زیبا نگه داشتن آن است. با اینکه این اکسسوری همچنان به عنوان یک عنصر خاص شناخته می‌شود، باید توجه داشته باشیم که استفاده از ساسبندر مردانه نه تنها به شما اجازه می‌دهد شیک و منحصر به فرد باشید بلکه همچنین بسیار راحت‌تر از استفاده از کمربند است، به ویژه برای آقایانی که در ناحیه شکم اضافه وزن دارند. توصیه مهم: در هیچ شرایطی از بند شلوار مردانه و کمربند به صورت همزمان استفاده نکنید.